Evropski svet sprejel novo direktivo o obnovljivi energiji

13. oktobra 2023 zjutraj je Evropski svet v Bruslju objavil, da je sprejel vrsto ukrepov v okviru direktive o obnovljivi energiji (del zakonodaje junija letos), ki od vseh držav članic EU zahteva, da zagotovijo energijo za EU do konca tega desetletja.Prispevajte k doseganju skupnega cilja doseganja 45 % obnovljive energije.

Glede na sporočilo za javnost Evropskega sveta so nova pravila namenjena sektorjem zpočasnejšivključevanje obnovljivih virov energije, vključno s prometom, industrijo in gradbeništvom.Nekateri industrijski predpisi vključujejo obvezne zahteve, medtem ko drugi vključujejo neobvezne možnosti.

V sporočilu za javnost je navedeno, da lahko države članice za prometni sektor izbirajo med zavezujočim ciljem 14,5-odstotnega zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov zaradi porabe obnovljive energije do leta 2030 ali minimalnim deležem obnovljive energije v končni porabi energije do leta 2030. Upoštevanje zavezujočega delež 29 %.

Za industrijo se bo poraba obnovljive energije v državah članicah povečala za 1,5 % na leto, prispevek obnovljivih goriv iz nebioloških virov (RFNBO) pa se bo “verjetno” zmanjšal za 20 %.Da bi dosegli ta cilj, morajo prispevki držav članic k zavezujočim splošnim ciljem EU izpolniti pričakovanja ali pa delež vodika iz fosilnih goriv, ​​ki ga porabijo države članice, ne bo presegel 23 % leta 2030 in 20 % leta 2035.

Novi predpisi za stavbe, ogrevanje in hlajenje določajo "indikativni cilj" vsaj 49-odstotne porabe obnovljive energije v gradbenem sektorju do konca desetletja.Novice navajajo, da se bo poraba obnovljive energije za ogrevanje in hlajenje »postopoma povečevala«.

Pospešil se bo tudi postopek odobritve za projekte obnovljivih virov energije, za pomoč pri doseganju ciljev pa bodo izvedene posebne uvedbe »pospešene odobritve«.Države članice bodo opredelile področja, ki jih je vredno pospešiti, projekti obnovljive energije pa bodo podvrženi "poenostavljenemu" in "hitremu" postopku izdajanja dovoljenj.Za projekte obnovljivih virov energije se bo tudi domnevalo, da so v "prevladujočem javnem interesu", kar bo "omejilo razloge za pravni ugovor na nove projekte".

Direktiva tudi krepi trajnostne standarde glede uporabe energije iz biomase, hkrati pa si prizadeva zmanjšati tveganjenevzdrženproizvodnjo bioenergije."Države članice bodo zagotovile uporabo kaskadnega načela, s poudarkom na podpornih programih in ob ustreznem upoštevanju posebnih nacionalnih okoliščin vsake države," je zapisano v sporočilu za javnost.

Teresa Ribera, vršilka dolžnosti španske ministrice, pristojna za ekološki prehod, je dejala, da so nova pravila "korak naprej" pri omogočanju EU, da sledi svojim podnebnim ciljem na "pravičen, stroškovno učinkovit in konkurenčen način".Izvirni dokument Evropskega sveta je poudaril, da sta "velika slika", ki sta jo povzročila spor med Rusijo in Ukrajino, in vpliv epidemije COVID-19 povzročila skokovit porast cen energije po vsej EU, pri čemer je poudaril potrebo po izboljšanju energetske učinkovitosti in povečanju obnovljive energije porabo.

Da bi dosegla svoj dolgoročni cilj, da postane njen energetski sistem neodvisen od tretjih držav, bi se morala EU osredotočiti na pospešitev zelenega prehoda, pri čemer bi zagotovila, da energetske politike za zmanjševanje emisij zmanjšajo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv ter spodbujajo pošten in varen dostop za državljane EU in podjetij v vseh gospodarskih sektorjih.Ugodne cene energije.

Marca so vsi poslanci Evropskega parlamenta glasovali za ukrep, razen Madžarske in Poljske, ki sta glasovali proti, ter Češke in Bolgarije, ki sta se vzdržali.


Čas objave: 13. oktober 2023